Montepacis
Facebook
Mail
+370 655 95185

Svetingumo kompleksas pažaislio vienuolyne

Vidaus tvarkos taisyklės

APGYVENDINIMO, MAITINIMO, ERDVIŲ (VIDAUS IR LAUKO) NUOMOS PASLAUGAS TEIKIANČIOS UAB „MONTE PACIS“

 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

UAB MONTE PACIS direktoriaus

2021 m. birželio 09 d. Įsak. Nr. DS2021-06-09

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS:
 • „MONTE PACIS“ (toliau – Svetingumo kompleksas) – tai Pažaislio kamaldulių vienuolyno Svečių name įkurtas svetingumo kompleksas, kuriame teikiamos apgyvendinimo, maitinimo bei erdvių (vidaus ir lauko) nuomos paslaugos konferencijoms, privatiems, verslo ir kt. renginiams bei šventėms organizuoti.  
 • Svetingumo kompleksas – uždaroji akcinė bendrovė „Monte Pacis“(juridinio asmens kodas 301126535, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 31, Lietuva, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras).
 • Svetingumo komplekso Svečias – tai kiekvienas asmuo, kuris naudojasi Svetingumo komplekso teikiamomis paslaugomis. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos:
  • Renginio Užsakovas – tai fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis apgyvendinimo, maitinimo, erdvių (vidaus ir lauko) nuomos paslaugas konferencijoms, privatiems, verslo ir kt. renginiams bei šventėms organizuoti ir pasirašantis paslaugų teikimo sutartį.
  • Viešbučio Svečias – tai fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis apgyvendinimo, maitinimo paslaugas.
  • Restorano Svečias – tai fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis maitinimo paslaugas.
 • Šiomis taisyklėmis nustatomi Svetingumo komplekso Svečių aptarnavimo reikalavimai, Svečių pareigos ir teisės, paslaugų atšaukimo, asmens duomenų rinkimo sąlygos, dovanų kuponų įsigijimo, naudojimosi sąlygos, priešgaisrinės saugos ir kitos taisyklės.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems Svetingumo komplekso Svečiams:
  • Viešbučio svečias, registruodamasis Viešbutyje, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, Viešbučio paslaugos nėra teikiamos ir tokie asmenys nedelsdami privalo palikti Viešbučio teritoriją.
  • Renginio Užsakovas, sudaręs paslaugų teikimo sutartį, patvirtinta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, paslaugų sutartyje numatytos paslaugos nėra teikiamos ir tokie asmenys nedelsdami privalo palikti Svetingumo komplekso teritoriją.
  • Svečiai, naudodamiesi komplekso teikiamos paslaugomis ir nepaminėti 1.5.1. ir 1.5.2. punktuose privalo laikytis šių taisyklių. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, užsakytos paslaugos nėra teikiamos ir tokie asmenys nedelsdami privalo palikti Svetingumo komplekso teritoriją.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė Svečias, kartu su Svečiu atvykę asmenys ir/ar tretieji asmenys, atsako Svetingumo komplekso paslaugas užsakęs Svečias.
 • Asmuo, pageidaujantis Svetingumo komplekso teikiamų paslaugų, su Svetingumo kompleksu pasirašo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Svetingumo kompleksas įsipareigoja suteikti erdvių (įskaitant vidaus ir lauko) nuomos paslaugas, apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugas, o sutartį pasirašęs asmuo įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.
 • Naudodamasis Svetingumo komplekso paslaugomis, Svečias ir su juo atvykę asmenys elgiasi taip, kad nebūtų padaryta žala Lietuvos kultūriniam paveldui, Svetingumo komplekso turtui ar kitiems asmenims.
 • Svečias, dėl kurio veiksmų ar neveikimo atsirado žala Lietuvos kultūriniam paveldui, Svetingumo komplekso turtui ar kitiems asmenims, privalo ją atlyginti LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Nuostolius, kurie atsirado dėl nepilnamečių vaikų veiksmų, atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
 • Svečiai turi gerbti ir laikytis visuomenės priimtų moralės vertybių ir netinkamu elgesiu netrikdyti kitų Svetingumo komplekso Svečių poilsio. Svetingumo komplekse nuo 22 iki 6 valandos – tylos laikas. Jeigu Svečias nesilaiko šios nuostatos ir trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Svečiams bei Svetingumo komplekso personalui, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 • Svečias Svetingumo komplekse gali naudotis trečiojo asmens (renginio organizatoriaus, dekoratoriaus, muzikanto ir kitų asmenų) teikiamomis paslaugomis. Apie minimus trečiuosius asmenis privaloma informuoti raštu atsakingą Svetingumo komplekso darbuotoją, su kuriuo yra derinamas paslaugos teikimas, nes priešingu atveju gali būti pareikalauta šių asmenų palikti Svetingumo komplekso teritoriją. Svetingumo kompleksas neatsako nei už trečiojo asmens teikiamas paslaugas, nei už atsiskaitymą už jas. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė trečiasis asmuo, atsako Svetingumo komplekso paslaugas užsakęs Svečias.
 • Jeigu Svečias nesilaiko šių taisyklių, Svetingumo kompleksas turi teisę nebeteikti paslaugų. Šių taisyklių nesilaikęs Svečias, privalo sumokėti už visas iki einamojo momento Svetingumo komplekso suteiktas paslaugas, išskyrus atvejus, kai šiose taisyklėse arba paslaugų teikimo sutartyje numatyta kitaip.
 • Svečių saugumui užtikrinti Svetingumo komplekso erdvėse yra įrengtos vaizdo kameros.
 • Svetingumo komplekse galimos privačios fotosesijos iš anksto ir raštu suderinus šią paslaugą su administracija. Naudodamiesi šia paslauga, ją užsakę Svečiai ir kartu su jais esantys tretieji asmenys privalo laikytis gero elgesio normų ir aprangos etiketo kultūros paveldo paskirties erdvėse.
 • Svetingumo kompleksas turi teisę uždaryti ir naudoti jam priklausančias atskiras erdves savo nuožiūra.
 • Svečiai privalo laikytis Privatumo politikos.
 1. APGYVENDINIMO PASLAUGOS
 • Apgyvendinimo paslaugas užsisakę Svečiai yra apgyvendinami Pažaislio kamaldulių vienuolyno Svečių name (forestoriume) įkurtame 4* viešbutyje: apartamentuose, liukso, ekonominės klasės standartiniuose kambariuose.
 • Svetingumo komplekso viešbučio kambarius galima rezervuoti telefonu +370 655 95185 arba el. paštu: info@montepacis.lt.
 • Svečiai į kambarį priimami nuo 15 valandos, o kambarys išvykimo dieną turi būti atlaisvintas iki 12 valandos. 
 • Registracijos metu Svečias viešbučio registratūros darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Svečio registracijos kortelėje susipažinimą reiškiančiais žodžiais („sutinku“, „susipažinau“) ir parašu patvirtinti, kad sutinka su vidaus tvarkos taisyklėmis ir Privatumo politika.
 • Kambaryje gali apsistoti toks žmonių skaičius, koks buvo suderintas su Viešbučio registratūros darbuotoju. Jeigu viešbučio kambaryje gyvena daugiau Svečių, nei nurodyta Viešbučio rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą Svečią Viešbučiui mokamas nustatytas mokestis.
 • Viešbučio kambariai yra tvarkomi, patalynė ir rankšluosčiai keičiami vadovaujantis higienos normomis. Esant poreikiui kambarį sutvarkyti, Svečias turi pakabinti kortelę su užrašu „Sutvarkyti kambarį“. Svečiui pakabinus kortelę ant durų su užrašu „Prašau netrukdyti“, kambarys netvarkomas iki to momento, kol kortelė bus nuimta.
 • Apie sunaudotas prekes iš mini baro Svečiai privalo informuoti viešbučio registratūros darbuotojus ir už jas sumokėti išvykstant.
 • Viešbučio kambariuose griežtai draudžiama rūkyti. Bauda – 500 Eur.
 • Kambaryje esantys daiktai turi būti naudojami pagal jų paskirtį. Draudžiama išnešti viešbučio kambaryje esančius baldus į kitas patalpas ar lauką. Laipioti pro langus griežtai draudžiama.
 • Pastebėjus santechnikos, baldų, kitų patogumo priemonių gedimus Svetingumo komplekse ir viešbučio kambariuose, prašome nedelsiant informuoti viešbučio registratūros darbuotoją.
 • Svečiai viešbučio kambaryje ar Svetingumo komplekso teritorijoje padarytą turtinę žalą (sudaužytus langus, santechniką, sulaužytus baldus, kitą sugadintą inventorių ir pan.) privalo atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Prašome užsukti vandens kranus ir išjungti elektrą, nesant poreikiui. Siekime bendro tikslo – išsaugoti gamtą.
 • Prašome visus popierius vonios kambaryje mesti į šiukšlių dėžę.
 • Išvykstant kambario raktą Svečias turi grąžinti/palikti viešbučio registratūroje. Už pamestą ar sugadintą raktą Svečias atlygina padarytą žalą – 10 Eur.
 1. ERDVIŲ (ĮSKAITANT VIDAUS IR LAUKO) NUOMOS PASLAUGOS:
 • Svetingumo kompleksas teikia vidaus ir lauko erdvių nuomos paslaugas konferencijoms, privatiems, verslo ir kt. renginiams bei šventėms organizuoti.
 • Erdvių nuomos paslaugas užsisakiusiems Svečiams Svetingumo kompleksas jas teikia vidaus patalpose – Fundatorių salės (didžioji), Klaros Izabelės salės (mažoji), restorano vidaus patalpose ir kitose sutartose Svetingumo kompleksui priklausančiose vidaus erdvėse. Lauko patalpose – Karietų aikštės terasose (trys terasos), Liepų alėjoje ir kitose sutartose Svetingumo kompleksui priklausančiose lauko erdvėse.
 • Rezervacijos atliekamos telefonu +370 685 08662, el. paštu renginiai@montepacis.lt.
 • Jeigu nuomojamoje erdvėje vyksta konferencija ar panašaus pobūdžio veikla, vidaus erdvėse Svečiams suteikiama galimybė nemokamai naudotis ši įranga: stalai, kėdės, internetas, rašymo lenta. Svečiai gali užsisakyti projektorių, ekraną ir mikrofoną už papildomą administracijos patvirtintą mokestį.
 • Jeigu nuomojamoje erdvėje vyksta privatus, verslo ir kt. renginys, šventė ir jo metu planuojamas padidintas triukšmingumas dėl užsakytų trečiųjų asmenų paslaugų, privaloma padidinto triukšmingumo sąlygas raštu suderinti su paslaugos teikimo užsakymą priimančiu Svetingumo komplekso darbuotoju.
 1. MAITINIMO PASLAUGOS:
 • Maitinimo paslaugos teikiamos restorane „Monte Pacis“.
 • Pusryčiai Restorano salėje pateikiami darbo dienomis (I-V) – nuo 8:00 iki 11:00 val., savaitgaliais (VI-VII) – nuo 08:00 val. iki 11:00 val. Pusryčiai gali būti pateikiami į kambarį už papildomą mokestį. Esant tokiam poreikiui, Svečias turi informuoti Viešbučio registratūros darbuotoją iš anksto.
 • Pusryčių pateikimo erdvė organizaciniais tikslais gali būt pakeista iš Restorano vidaus  salės į lauke esančią Karietų aikštę.
 • Pusryčių pateikimas vyksta individualiai aptarnaujant viešbučio Svečius sėdint prie stalų. Esant didesniam viešbučio užimtumui, gali būti taikomas pusryčių pateikimas savitarnos principu.
 • Svečiui išvykstant iki 08:00 val. ir jam pageidaujant, suteikiamas maisto davinys. Apie ankstyvą išvykimą iki 08:00 val. Svečias turi informuoti Viešbučio registratūros darbuotojus dieną prieš iki 21:00 val.
 • Svečiai privalo rezervuodami maitinimo paslaugą ir/ar užsisakydami maistą informuoti aptarnaujantį personalą apie savo alergijas ir netoleruojamus maisto produktus.
 • Vakarienės metu Svečiams yra rekomenduojama subtili laisvalaikio (smart casual) arba vakarinė apranga. Paplūdimio apranga draudžiama.
 • „Monte Pacis“ restorano bei Karietų aikštės staliuko rezervacijos priimamos telefonu: +370 655 95185, el. paštu info@montepacis.lt arba per facebook paskyrą www.facebook.com/montepacis.lt.
 • Svetingumo komplekso administracija pasilieka teisę keisti pusryčių laiką.
 1. DAIKTŲ SAUGOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ:
 • Svečiai turi galimybę naudotis Viešbučio kambaryje įrengtu seifu. Seifo turinys Svetingumo kompleksui nėra žinomas ir Svetingumo kompleksas neatsako už seife paliktų daiktų išsaugojimą, dingimą, trūkumą ar atsitiktinį sugadinimą. 
 • Viešbutyje rastus Svečių daiktus jiems išvykus Svetingumo kompleksas įsipareigoja saugoti 3 mėn. ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį. Rašytiniu Svečio prašymu Svečiui priklausantys daiktai gali būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei Svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Svetingumo komplekse.
 • Viešbučio kambariuose ir kitose Svetingumo komplekso patalpose esantys daiktai yra Svetingumo komplekso nuosavybė, todėl Svečias neturi teisės jų pasiimti išvykdamas, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.
 • Vieša šalia Svetingumo komplekso automobilių parkavimo aikštelė nėra saugoma, todėl Svetingumo kompleksas neatsako už Svečių transporto priemonių, paliktų automobilių parkavimo aikštelėje ir juose esančių daiktų ir/ar gyvūnų neišsaugojimą.
 • Dėl galimybės parkuotis vidiniame Pažaislio vienuolyno kieme teirautis Viešbučio registratūros darbuotojo.
 1. SVETINGUMO KOMPLEKSO SVEČIŲ PRIĖMIMO SU AUGINTINIAIS TAISYKLĖS:
 • Svetingumo komplekse teikiamos maitinimo paslaugos Svečiams su augintiniais tik restorano lauko erdvėse.
 • Svečiai, norintys atvykti į Svetingumo komplekso Viešbutį kartu su savo gyvūnu, turi iš anksto, rezervuodami kambarį, apie tai pranešti ir suderinti šią galimybę su Viešbučio registratūra. Viešbutyje leidžiama apsistoti su gyvūnais iki 15 kg svorio ir taikomas nustatyto dydžio mokestis – 20 Eur. Priimami tik sveiki, neagresyvūs, stabilios psichikos gyvūnai.
 • Viename kambaryje vienu metu gali būti apgyvendinta ne daugiau nei 2 maži-vidutiniai gyvūnai.
 • Viešbučio Svečias, atvykęs su augintiniu, yra atsakingas už Viešbutyje gyvenantį gyvūną ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių bei visiškai atlyginti gyvūno padarytą žalą Svetingumo kompleksui ir/ar tretiesiems asmenims. Laikant gyvūną numeryje nesuderinus su viešbučio registratūros darbuotoju, taikoma 100 Eur/d. bauda.
 • Pageidaujama, kad augintinis, su kuriuo bus apsistojama Viešbutyje, būtų apmokytas bei treniruotas. Jei personalo ir/ar vadovybės nuomone dėl Svečio augintinio kyla nepatogumų ar grėsmių kitų Svečių poilsiui, saugumui, sveikatai ar gyvybei, viešbutis pasilieka teisę paprašyti Svečių palikti Viešbutį.
 1. PASLAUGŲ KAINOS:
 • Paslaugų kainas nustato Svetingumo komplekso administracija.
 • Su paslaugų kainomis galima susipažinti Svetingumo komplekso registratūroje, internetinėje svetainėje montepacis.lt.
 1. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS[1]:
 • Renginio Užsakovams rezervuojant Svetingumo komplekso paslaugas yra mokamas Svetingumo komplekso nustatytas avansas:
PASLAUGA AVANSAS REZERVUOJANT
APGYVENDINIMAS 30 %
KONFERENCIJŲ SALIŲ NUOMA 30 %
MAITINIMAS 30 %

 

 • Viešbučio Svečiams rezervuojant viešbučio paslaugas, viešbutis patvirtindamas užsakymą turi teisę pareikalauti iš Užsakovo avansu sumokėti 30 proc. nuo visos užsakymo sumos.
 • Restorano svečiams rezervuojant maitinimo paslaugas, Svetingumo kompleksas patvirtindamas užsakymą turi teisę pareikalauti iš Užsakovo avansu sumokėti 30 proc. nuo planuojamos užsakymo sumos.
 • Renginio Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, iš karto po renginio. Jeigu buvo mokėtas avansas, jis yra įskaičiuojamas į galutinę suteiktos paslaugos kainą.
 • Viešbučio Svečias už suteiktas paslaugas atsiskaito įsiregistravimo arba išsiregistravimo dieną. Jeigu buvo mokėtas avansas, jis yra įskaičiuojamas į galutinę suteiktos paslaugos kainą.
 • Už maitinimo paslaugas restorano Svečias atsiskaito iš karto po paslaugos suteikimo.
 • Atsiskaityti už paslaugas galima grynaisiais pinigais, kreditinėmis, debetinėmis kortelėmis, banko pavedimu, dovanų kuponu.
 1. PASLAUGŲ ATŠAUKIMAS, PERKĖLIMAS IR KEITIMAS:
 • Jeigu renginio Užsakovas, pasirašęs paslaugų teikimo sutartį, nepasinaudoja sutartyje nurodytomis paslaugomis, Svetingumo kompleksas negrąžina sutartyje nurodyto avanso, sumokėto rezervuojant Svetingumo komplekso paslaugas;
 • Jeigu viešbučio Svečias, užsiregistravęs viešbutyje, nori atšaukti, perkelti ir pakeisti viešbučio rezervaciją, nemokamai tą atlikti galima likus nemažiau kaip 24 val. iki atvykimo. Rezervaciją atšaukiant arba pranešus apie neatvykimą likus mažiau kaip 24 val., viešbutis turi teisę apmokestinti Svečią už pirmą naktį arba pateikti sąskaitą faktūrą apgyvendinimo paslaugą užsakiusiai įmonei.
 • Viešbutyje užsakius 4 ir daugiau kambarių apie atšaukimą, perkėlimą arba keitimą turi būti pranešta mažiausiai prieš 48 val. iki atvykimo. Priešingu atveju taikomas 50% pirmos nakvynės sumos anuliavimo mokestis.
 • Viešbučio rezervacijų, gautų per rezervacines sistemas, tokias kaip: www.booking.com, expedia.com, www.hrs.com, www.bookvisit.com, išankstinio apmokėjimo, rezervacijos atšaukimo, perkėlimo, keitimo ar neatvykimo nuostatas rasite užsakymo vykdymo metu.
 • Jeigu restorano Svečias pageidauja atšaukti, pakeisti, perkelti teikiamas restorano paslaugas, kurios nepaminėtos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 dalies punktuose, jis gali tai padaryti likus 48 val. iki paslaugos suteikimo pradžios.
 • Jeigu Lietuvos Respublikoje yra paskelbiamas karantinas ir/ar ekstremali situacija ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus Svetingumo kompleksas negali suteikti šioje sutartyje sulygtų paslaugų, sumokėtas avansas Svečiui grąžinamas ne ankščiau nei numatytą paslaugų teikimo dieną arba šioje sutartyje numatytos paslaugos yra perkeliamos į kitą abiem šalim tinkamą datą.
 • Jeigu vadovaujantis šiomis taisyklėmis, pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi ar remiantis kitu teisėtu pagrindu yra įpareigojimas Svetingumo kompleksui avansą grąžinti, tai yra atliekama per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsigaliojimo, abiejų šalių sutartu raštišku terminu ar remiantis kitu teisėtu šaltiniu.
 1. SVETINGUMO KOMPLEKSE DRAUDŽIAMA:
 • Pažeisti viešąją tvarką, trukdyti kitiems Svečiams naudotis Svetingumo komplekso paslaugomis, triukšmauti, šiukšlinti;
 • Įsinešti į Svetingumo komplekso teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones;
 • Palikti mažamečius vaikus iki 12 metų be priežiūros;
 • Vartoti narkotines medžiagas;
 • Rūkyti tam neskirtose vietose;
 • Stumdyti baldus ar kitaip pertvarkyti kambario ir/ar kitų erdvių interjerą;
 • Be išankstinio rašytinio suderinimo su Svetingumo kompleksu rengti fotosesijas ir filmavimus Svetingumo komplekso vidaus ir lauko erdvėse;
 • Gadinti inventorių, naudoti jį ne pagal paskirtį;
 • Laikyti viešbučio kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas;
 • Atsinešti ir vartoti savo gėrimus ir/ar maistą;
 • Naudoti fejerverkus ar kitas pirotechnikos priemones. Bauda 500 Eur;
 • Naudoti smulkius įvairiaspalvius popieriaus skridinėlius („konfeti“). Bauda 1000 Eur;
 • Bendrose erdvėse, kuriomis kartu naudojasi ir kiti Svečiai, dėvėti chalatą;
 • Bendrose erdvėse, kuriomis kartu naudojasi ir kiti Svečiai, lankytis nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, personalas turi teisę išprašyti iš Svetingumo komplekso bendrų erdvių.
 1. DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS:
 • Dovanų kupono pirkėjas ir/ar turėtojas sutinka su Svetingumo komplekso vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Dovanų kuponų rezervacijos priimamos pagal Svetingumo komplekso užimtumą.
 • Svečiai turi iš anksto informuoti Svetingumo komplekso personalą apie atsiskaitymą dovanų kuponu ir pateikti dovanų kupono numerį.
 • Dovanų kuponas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas, paslaugos nurodytos dovanų kupone į kitas paslaugas nekeičiamos, jomis nepasinaudojus pinigai nėra grąžinami.
 • Dovanų kuponas galioja 3 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu ant kupono nenurodyta kitaip.
 • Nepanaudojus dovanų kupono jo galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • Piniginės vertės dovanų kuponas yra daugiatipis.
 • Kiekvienam asmeniui, nuo 18 m. apsistojusiam viešbutyje taikomas Kauno miesto pagalvės rinkliavos dydis – 1 Eur/ nakčiai, į dovanų kuponą neįskaičiuotas.
 • Svečiui pageidaujant apsistoti kitos kategorijos kambaryje, nei nurodyta dovanų kupone, taikomos priemokos pagal tą dieną galiojančias kainas.
 • Už dovanų kupono galiojimo pratęsimą yra taikomas papildomas mokestis.
 • Dovanų kuponu negalima atsiskaityti už Svetingumo komplekse vykstančius trečiųjų šalių organizuojamus renginius.
 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:
  • Duomenų valdytojas yra UAB „Monte Pacis“ (juridinio asmens kodas 301126535, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 31, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras) (toliau – Duomenų valdytojas).
  • Duomenų subjektas – fizinis asmuo, pateikęs Duomenų valdytojui savo asmens duomenis, kurie turi būti naudojami tinkamai ir tik pagal jų paskirtį.
  • Svetingumo kompleksas įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
  • Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, kurio asmens duomenys tvarkomi užsakymo vykdymo bei komunikavimo tikslais, teises:
  • Teisę žinoti (būti informuota (-u)) apie asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
  • Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • Teisę visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Pardavėją.
  • Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pirkėjui norint įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, pateikiami Pardavėjo kontaktiniai duomenys: asmensduomenys@monastic.lt.
  • Išsami informacija apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą, pateikiama Pardavėjo patvirtintoje ir internetinėje svetainėje patalpintoje Privatumo politikoje.
  • Duomenų valdytojui ir darbo santykiais su juo susijusiems asmenims yra draudžiama kitaip nei šiose taisyklėse ar kitose vidaus taisyklėse nustatytais būdais, kaupti duomenis apie Svečius, valdyti, tvarkyti juos, teikti tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.
  • Duomenys valdomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
  • Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų valdymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu asmensduomenys@montepacis.lt arba paštu 1.2 punkte nurodytu adresu. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas.

13. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA:

 • Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, tvarkingai naudotis elektros prietaisais, nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
 • Svečiai privalo rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • Svečiams draudžiama į Svetingumo komplekso patalpas atsinešti ir jame laikyti fejerverkus ar kitas pirotechnikos priemones, degiuosius skysčius bei panašias medžiagas, keliančias gaisro pavojų.
 • Svečiams rekomenduojama gerai įsiminti evakuacinius išėjimus ir evakuacijos planą.
 • Kilus gaisrui ar atsitikus nelaimei nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuoti viešbučio registratūros darbuotoją ( +370 655 95185 arba vidinės tel. linijos trumpuoju nr.: 282 administracija).
 1. DARBO LAIKAS:
 • Svetingumo komplekso darbo laiką nustato ir keičia administracija.
 • Darbo laikas skelbiamas svetingumo komplekso internetinėje svetainėje montepacis.lt
 1. GINČŲ SPRENDIMAS:
 • 15.1. Visi nesutarimai, kilę tarp Svečio ir Svetingumo komplekso Monte Pacis dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 15.2. Svečias, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis  į Svetingumo kompleksą „Monte Pacis“ raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
 • 15.2.1. siunčiant el. paštu: info@montepacis.lt;
 • 15.2.2. siunčiant adresu: T. Masiulio g. 31, LT-52436, Kaunas;
 • 15.2.3. atvykus tiesiogiai darbo dienomis 8-17 val. Svetingumo kompleksą „Monte Pacis“.
 • 15.3. Ginčai dėl UAB “Monte Pacis” teikiamų paslaugų netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
 • Svečias, kuris Svetingumo komplekse patyrė turtinės ir/ ar neturinės žalos, nedelsdamas apie įvykį turi pranešti Svetingumo komplekso registratūros darbuotojui.
 • Administracija neatsako už Svetingumo komplekso Svečio patirtą turtinę ar neturtinę žalą, jeigu Svečias nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir rekomendacijų.
 • Administracija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias vidaus tvarkos taisykles. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
 • Nesilaikant šių Vidaus tvarkos taisyklių, administracija įvertinus nesilaikymo sukeltus padarinius, gali skirti adekvačią ir pagrindžiančią nustatytą dydį baudą.

Svetingumo komplekso administracija

[1] Skirtingi teikiamų paslaugų įkainiai yra taikomi Svečiams/rekolektantams/piligrimams, suderinus su VšĮ Pažaislio kultūros ir turizmo centru, juridinio asmens kodas 300710505, buveinės adresas T. Masiulio g. 31, Kaunas.