Montepacis
Facebook
Mail
+370 655 95185

Svetingumo kompleksas pažaislio vienuolyne

Labdaros ir paramos fondas “Esu šalia”

 

Svetingumo kompleksas “Monte Pacis” su Labdaros ir paramos fondu „Esu Šalia“ kartu surengė labdaros vakarą, kurio metu buvo renkamos lėšos takeliams į Pažaislio bažnyčią žmonėms su negalia įrengti

Pažaisliui, bet iš tikrųjų mums patiems, visuomenei
 
XVII-XVIII a. Lietuva fundacijų ir mecenatystės klausimu Europos žemėlapyje užėmė garbingą vietą. Radvilos, Sapiegos, Pacai ir kitos kilmingos ir garbingos giminės ne tik turtingai ir plačiai gyveno, bet ir dosniai aukojo, mecenavo, fundavo – kitaip sakant investavo ne tik į savo giminės vardą, bet ir visos šalies kultūrą, mokslą, tikėjimą.Pažaislio vienuolynas – ne išimtis. Jis, kaip ir kiti vienuolynai, pastatytas už privačias LDK didiko, Didžiojo Kanclerio K.Z.Paco lėšas. Kodėl ir kaip – telieka istorijai. Šiandien mes galime tik džiaugtis, kad Pažaislis išliko. Ir nepaisant santvarkų, karų, niokojimo ir naikinimo – išsaugojo ne tik freskas ir kitą kultūrinį paveldą, bet ir išlaikė unikalią ramybe dvelkiančią dvasią.
 
Iš visos širdies dėkojame:
Rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei
Šv. Mišias aukojusiam kunigui Benui Lyriui
Vakaro vedėjui Rimui Šapauskui
Gintautui Vaiciui už sukurtą paveikslą “Malda”
Dekoravusiai vakarą gėlėmis Ingai Budrienei
Visiems vakaro svečiams už Gerumą, Atjautą ir Tikėjimą