Montepacis
Facebook
Mail
+370 655 95185

Svetingumo kompleksas pažaislio vienuolyne

Gyvų istorijų ciklas Hortus Conclusus

Saugodamas istoriją, vienuolių kamaldulių palikimą, svetingumo kompleksas “Monte Pacis”, įkurtas Pažaislio vienuolyne, kartu su vienuolyne gyvenančiomis ir juo besirūpinančiomis seserimis kazimierietėmis nuo 2014 m. pradėjo ilgalaikį kartą permėnesį rengiamų nemokamų renginių ciklą:

Gyvų istorijų ciklas Pažaislyje. Hortus Conlusus

“LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas, Pažaislio vienuolyno fundatorius, statydamas ansamblį nuošalioje panemunėje ieškojo užuovėjos ir ramybės. Tai iliustruoja ir paties Paco žodžiai apie neprilygstamą poilsį Pažaislyje. 1679 m. rudenį nežinomam adresatui jis rašė: „Iš Varšuvos į LDK, į savo įprastą rezidencijos vietą “Monte Pacis”, atvykau rugsėjo 12 d., gelbėdamas sveikatą ir piniginę, čia, nors ir ne laiku, ėmiau rūpintis savo sveikata.“ Pažaislis Pacui pasirodo kaip barokinė arkadija – vieta, kur sukuriama ramybės, atsiskyrimo nuo pasaulio ar net savotiško rojaus Žemėje – hortus conclusus – imitacija.” (Mindaugas Paknys, Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, mokslo monografija, Vilnius, 2013)

Iš anksto parinktą ir viešai paskelbtą dieną „”Monte Pacis”“ vyksta paskaita – susitikimas – pokalbis – diskusija su dvasininkais, mokslininkais, rašytojais ir kitų profesijų profesionalais bei talentais.

Pirmoji Gyvų istorijų ciklas Pažaislyje. Hortus Conlusus viešnia tapo meno istorikė ir rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, kuri atskleidė savo kitą amplua – ne rašytojos, bet meno istorijos mokslininkės. Autorė, viešai deklaravusi savo simpatiją Pažaislio vienuolynui, ją paskaitoje pademonstravo su kaupu: ne tik gausiai ir vaizdžiai pavaizdavo XVII a. vidurio LDK didikų Pažaislio vienuolyno fundatorių Kristupo Zigmanto Paco bei jo žmonos Klaros Izabele de Mailly Lascaris gyvenimo ne tik viešas politines ir visuomenines aktualijas, bet atskleidė ir gan netikėtų užkulisių. Tai – ir K.Z.Paco romanas ir vedybinio gyvenimo detalės su prancūzaite Izabele de Mailly Lascaris, jų santykiai su kitais LDK didikais, dvaro damų intrigos ir ne tik asmenine jų galia bei įtaka valstybės vadovams, bet ir bendrai šalies politikai. Karalienė Marija Liudvika Gonzaga iš Paryžiaus atsivežė dvi rūmų damas – Mariją Kazimierą d‘Arquien (vėliau ji ištekėjo už Jono Sobieskio ir tapo Lenkijos karaliene) bei Klarą Izabelę de Mailly Lascaris – jauną, gražią, išsilavinusią jauną prancūzaitę, kuri sužavėjo taip pat išsilavinusį ir puikią karjerą darantį Kristupą Zigmantą Pacą. Kaip vėliau paaiškėjo – ne jį vieną. K.Sabaliauskaitė atskleidė daugiau nei trijų šimtų senumo paslaptį – Klara Izabelė, palaidota Pažaislyje, šalia savo vyro, bet jos širdis rasta Varšuvoje, Bielianų kamaldulių vienuolyne, ten, kur ji buvo saugiai priimta ir paslėpta beveik trečdaliui tūkstantmečio.. Ir net tarpininkaujant vienuoliams..