Montepacis
Facebook
Mail
+370 655 95185

Svetingumo kompleksas pažaislio vienuolyne

Maltos ordinas

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBA ir Svetingumo kompleksas “Monte Pacis” 2015 m. tapo partneriais ir surengė ne vieną bendradarbiavimo akciją. Kartą per metus Lietuvos senjorams svetingumo komplekso patalpose rengiamas didelis kultūrinis renginys ir vaišės, periodiškai senjorai dalyvauja “Monte Pacis” rengiamose ekskursijose ir kt. “Monte Pacis” taip pat pradėjo partnerystę ir importuoja vyną iš seniausio Maltos ordino vyno ūkio. Kaip prasidėjo MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS ir Svetingumo komplekso “Monte Pacis” bendrystė? Pirmiausia, tai – istorija.

Pažaislio vienuolyną XVII a. įsteigė LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas (1621 — 1684). Vienuolynui duotas Mons Pacis (“Monte Pacis”) pavadinimas minimas ir pačiame fundacijos tekste, sujungė dvi prasmes – linkėjo Dievo siunčiamos taikos po neramių karo metų („Taikos, ramybės kalnas“) ir turėjo akivaizdžių sąsajų su fundatoriaus pavarde („Paco kalnas“). 1684 m. mirus K.Z.Pacui, po metų jo žmonai, statybą tęsė jų turtų paveldėtojas ir giminaitis (Paco sūnėnas) Maltos ordino kavalierius Kazimieras Mykolas Pacas (apie 1655–1719) – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis raštininkas (1683–1710 m.), Lietuvos dvaro maršalka (1708–1709 m.), Širvintų ir Maišiagalos seniūnas. Nuo 1675 metų – Maltos ordino riteris. 1685 metais Kazimieras Mykolas Pacas buvo paskirtas Maltos ordino komandoru ATR Poznanėje.

Lenkijos ir Lietuvos valstybėje Maltos ordino prioralą 1642 metais įsteigė karalius Vladislovas Vaza. Apie kitus galimus Maltos ordino riterius rašoma minint Kristupo Zigmanto Paco brolį Mykolą Kazimierą: „Rohała-Zawadzkis (…) teigia, jog (…) keletas jaunesnių Paco giminaičių buvo Maltos ordino nariais. Šio ordino tikrieji nariai riteriai duodavo vienuoliškus įžadus. Mykolas Kazimieras nebuvo Maltos ordino riteriu, savo įžado esančiuose dokumentuose jis niekur nemini…“ (I.Vaišvilaitė, Bažnyčios dekoro programa, Vilniaus Dailės akademija, 2001, p.21)

Tad gerbdami istoriją ir rūpindamiesi savo krašto senjorams vykdome partnerystės projektus. Kviečiame prisidėti ir Jus.