Montepacis
Facebook
Mail
+370 655 95185

Svetingumo kompleksas pažaislio vienuolyne

Partneriai

 

 

Eu-proj

UAB „”Monte Pacis”“ darbo našumo ir veiklos efektyvumo didinimas diegiant e- verslo sistemą

UAB „”Monte Pacis”“ nuo 2016 m. balandžio 13 d. pradėjo įgyvendinti projektą

„Įmonės darbo našumo ir veiklos efektyvumo didinimas diegiant e- verslo sistemą“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto vertė – 46410,00 Eur, iš kurių skirta parama – 27 846,00 Eur.

Projekto tikslas – UAB „”Monte Pacis”“ veiklos produktyvumo didinimas diegiant moderniąsias technologijas.

Įdiegus e-verslo sistemą dėl efektyvesnių, apibrėžtų ir kontroliuojamų veiklos procesų, sumažės konkrečių darbų atlikimo laikas, klaidų ir vėlavimų skaičius, bus efektyviau vykdomi užsakymai bei teikiamos aukštesnės kokybės paslaugos, todėl didės ir klientų skaičius. Bendrovei efektyviau vykdant veiklą didės įmonės pelnas bei darbo našumas.

Numatoma projekto pabaiga 2016 m. lapkričio 30 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014 -2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ .